AMIR Feder
o firmie
o firmie
o firmie

przykładowe wzory perforacji Rg w skali 1:1 wraz z podanymi wartościami prześwitu